Regulamin

Regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.kasiamandarynka.pl

I. Definicje

 1. Sklep (sklep internetowy) - serwis internetowy pod adresem: kasiamandarynka.pl
 2. Sprzedawca - eM Katarzyna Leśniewska-Dragoj ul. 11 listopada 54, 05-070 Sulejówek, NIP 8222138571 REGON 360613778
 3. Klient - osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zakupu w Sklepie internetowym.
 4. Zakup – zawarcie Umowy sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu.
 5. Towar - rzecz lub usługa oferowana do Zakupu w Sklepie.
 6. Koszyk – narzędzie wykorzystywane w Sklepie, w którym gromadzone są Towary wybrane przez Klienta.
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: kasiamandarynka.pl 
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone elektronicznie, zmierzające do dokonania Zakupu w Sklepie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Sklepu jest firma:  eM Katarzyna Leśniewska-Dragoj, 11 listopada 54, 05-070 Sulejówek, Polska, NIP 8222138571 REGON 360613778
 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy: eM Katarzyna Leśniewska-Dragoj ul. 11 listopada 54, 05-070 Sulejówek, tel. +48605031414 e-mail: sklep@kasiamandarynka.pl
 3. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem: kasiamandarynka.pl
 4. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do Zakupu.

III. Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących wymagań technicznych: dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia z przeglądarką internetową: Firefox , Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script, połączonego z Internetem.

IV. Dokonywanie Zamówienia i Zakupu

 1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy:
 2. wejść na stronę www.kasiamandarynka.pl,
 3. dokonać wyboru Towaru oraz jego parametrów,
 4. podać dane odbiorcy oraz adres dostawy Towaru,
 5. wybrać formę dostawy Towaru (patrz część V Regulaminu).
 6. Wszelkie czynności należy wykonywać w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 7. Towary wybrane przez Klienta zostają dodane do Koszyka.
 8. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Klient otrzyma informację o: zamówionych Towarach, jednostkowej oraz łącznej cenie Zamówienia, danych odbiorcy i wybranym adresie dostawy, wybranej formie dostawy.
 9. Przed naciśnięciem przycisku „Zamawiam” Klient ma możliwość: usunięcia Towaru z Koszyka, zmiany parametrów Towarów znajdujących się w Koszyku, zmiany danych odbiorcy oraz adresu dostawy Towaru, zmiany formy dostawy Towaru.
 10. Po naciśnięciu przycisku „Zamawiam” Klient zostaje przekierowany do dokonania płatności za Zamówienie (patrz część VI Regulaminu).
 11. Złożenie Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam” jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
 12. Zamówienie zostaje anulowane jeśli Klient nie dokona płatności w ciągu 5 dni od złożenia Zamówienia.
 13. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje maila z potwierdzeniem zakupu / zamówienia.
 14. Po dokonaniu zapłaty Klient dokonuje Zakupu oraz otrzymuje maila z fakturą za dokonany Zakup.

V. Dostawa

 1. Dostawa zakupionego Towaru odbywa się na terenie Unii Europejskiej. Na terenie Polski za pośrednictwem usług kurierskich i pocztowych. W pozostałych krajach Unii Europejskiej za pośrednictwem usług kurierskich.
 2. Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego Towaru w umówionym terminie pod adresem: ul. 11 listopada 54, 05-070 Sulejówek
 3. Cena przesyłki jest uwarunkowana formą dostawy oraz gabarytem Zamówienia i zostanie dodana do ceny ogólnej po wybraniu formy dostawy podczas składania Zamówienia.
 4. Wybór odbioru osobistego nie generuje dodatkowych kosztów do Zamówienia.
 5. Termin wysłania zakupionego Towaru to maksymalnie 5 dni roboczych licząc od momentu otrzymaniu zapłaty przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą jest to maksymalnie 5 dni roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.  

VI. Płatności

 1. Ceny Towarów podane przez Sklep są cenami brutto.
 2. Klient ma możliwość wyboru jednej z następujących form płatności za Zamówienie:
 • płatności online za pośrednictwem Blue Media S.A.,
 • płatności online za pośrednictwem Przelewy24,
 • płatności kartą - akceptowane Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 • Przelew tradycyjny.

VII. Odstąpienie od Zakupu

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Zakupu bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Towaru, wysyłając je na adres: eM Katarzyna Leśniewska-Dragoj, 11 listopada 54, 05-070 Sulejówek lub w formie  elektronicznej na adres sklep@kasiamandarynka.pl
 2. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: Leśniewska-Dragoj ul. 11 listopada 54, 05-070 Sulejówek
 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 5. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania Zakupu. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VIII. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@kasiamandarynka.pl
 3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: eM Katarzyna Leśniewska-Dragoj ul. 11 listopada 54, 05-070 Sulejówek lub mailowo pod adres: sklep@kasiamandarynka.pl
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 1. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do eM Katarzyna Leśniewska-Dragoj.
 2. Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji. 
 3. eM Katarzyna Leśniewska-Dragoj używa plików cookies w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji.
 4. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.
 5. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadzący Sklep tj. Katarzyna Leśniewska-Dragoj prowadząca działalność gospodarczą eM Katarzyna Leśniewska-Dragoj, ul. 11 listopada 54, 05-070 Sulejówek, NIP 8222138571, REGON 360613778
 6. Dane Klienta będą przetwarzane w celu: 
  • Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  • Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
  • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  • Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 7. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.: 
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 8. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji.

 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta.

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy i przebiegnie zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl