Promocje
Handmade Kosmetyczka Grey/Beige
Handmade Kosmetyczka Grey/Beige
39,00 zł 29,00 zł
szt.
Handmade Kosmetyczka – Rose
Handmade Kosmetyczka – Rose
39,00 zł 29,00 zł
szt.
Handmade Kosmetyczka – Light Blue
Handmade Kosmetyczka – Light Blue
39,00 zł 29,00 zł
szt.
Handmade Kosmetyczka - White Rose
Handmade Kosmetyczka - White Rose
39,00 zł 29,00 zł
szt.
Handmade Kosmetyczka - Biała Kratka
Handmade Kosmetyczka - Biała Kratka
39,00 zł 29,00 zł
szt.
Handmade Kosmetyczka - Granatowa Kratka
Handmade Kosmetyczka - Granatowa Kratka
39,00 zł 29,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.kasiamandarynka.pl

I. Definicje

 1. Sklep (sklep internetowy) - serwis internetowy pod adresem: kasiamandarynka.pl
 2. Sprzedawca - eM Katarzyna Leśniewska-Dragoj ul. 11 listopada 54, 05-070 Sulejówek, NIP 8222138571 REGON 360613778
 3. Klient - osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zakupu w Sklepie internetowym.
 4. Zakup – zawarcie Umowy sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu.
 5. Towar - rzecz lub usługa oferowana do Zakupu w Sklepie.
 6. Koszyk – narzędzie wykorzystywane w Sklepie, w którym gromadzone są Towary wybrane przez Klienta.
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: www.kasiamandarynka.pl 
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone elektronicznie, zmierzające do dokonania Zakupu w Sklepie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Sklepu jest firma:  eM Katarzyna Leśniewska-Dragoj, 11 listopada 54, 05-070 Sulejówek, Polska, NIP 8222138571 REGON 360613778
 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy: eM Katarzyna Leśniewska-Dragoj ul. 11 listopada 54, 05-070 Sulejówek, tel. +48605031414 e-mail: sklep@kasiamandarynka.pl
 3. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem: kasiamandarynka.pl
 4. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do Zakupu.

III. Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących wymagań technicznych: dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia z przeglądarką internetową: Firefox , Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script, połączonego z Internetem.

IV. Dokonywanie Zamówienia i Zakupu

 1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy:
 2. wejść na stronę www.kasiamandarynka.pl,
 3. dokonać wyboru Towaru oraz jego parametrów,
 4. podać dane odbiorcy oraz adres dostawy Towaru,
 5. wybrać formę dostawy Towaru (patrz część V Regulaminu).
 6. Wszelkie czynności należy wykonywać w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 7. Towary wybrane przez Klienta zostają dodane do Koszyka.
 8. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Klient otrzyma informację o:
 9. zamówionych Towarach,
 10. jednostkowej oraz łącznej cenie Zamówienia,
 11. danych odbiorcy i wybranym adresie dostawy,
 12. wybranej formie dostawy.
 13. Przed naciśnięciem przycisku „Zamawiam” Klient ma możliwość:
 14. usunięcia Towaru z Koszyka,
 15. zmiany parametrów Towarów znajdujących się w Koszyku,
 16. zmiany danych odbiorcy oraz adresu dostawy Towaru,
 17. zmiany formy dostawy Towaru.
 18. Po naciśnięciu przycisku „Zamawiam” Klient zostaje przekierowany do dokonania płatności za Zamówienie (patrz część VI Regulaminu).
 19. Złożenie Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam” jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
 20. Zamówienie zostaje anulowane jeśli Klient nie dokona płatności w ciągu 5 dni od złożenia Zamówienia.
 21. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje maila z potwierdzeniem zakupu / zamówienia.
 22. Po dokonaniu zapłaty Klient dokonuje Zakupu oraz otrzymuje maila z fakturą za dokonany Zakup.

V. Dostawa

 1. Dostawa zakupionego Towaru odbywa się na terenie Unii Europejskiej. Na terenie Polski za pośrednictwem usług kurierskich i pocztowych. W pozostałych krajach Unii Europejskiej za pośrednictwem usług kurierskich.
 2. Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego Towaru w umówionym terminie pod adresem: ul. 11 listopada 54, 05-070 Sulejówek
 3. Cena przesyłki jest uwarunkowana formą dostawy oraz gabarytem Zamówienia i zostanie dodana do ceny ogólnej po wybraniu formy dostawy podczas składania Zamówienia.
 4. Wybór odbioru osobistego nie generuje dodatkowych kosztów do Zamówienia.
 5. Termin wysłania zakupionego Towaru to maksymalnie 5 dni roboczych licząc od momentu otrzymaniu zapłaty przez Sprzedawcę.

VI. Płatności

 1. Ceny Towarów podane przez Sklep są cenami brutto.
 2. Klient ma możliwość wyboru jednej z następujących form płatności za Zamówienie: a. Przelew internetowy za pośrednictwem Przelewy24, b. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

VII. Odstąpienie od Zakupu

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Zakupu bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Towaru, wysyłając je na adres: eM Katarzyna Leśniewska-Dragoj, 11 listopada 54, 05-070 Sulejówek lub w formie  elektronicznej na adres sklep@kasiamandarynka.pl
 2. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: Leśniewska-Dragoj ul. 11 listopada 54, 05-070 Sulejówek
 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 5. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania Zakupu.

VIII. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@kasiamandarynka.pl
 3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: eM Katarzyna Leśniewska-Dragoj ul. 11 listopada 54, 05-070 Sulejówek lub mailowo pod adres: sklep@kasiamandarynka.pl
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy i przebiegnie zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Sprzedawca informuje, iż administratorem pozyskanych danych osobowych jest eM Katarzyna Leśniewska-Dragoj ul. 11 listopada 54, 05-070 Sulejówek. Dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Klientem w celu realizacji Zamówienia. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl